THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
THANH-BÌNH  Thánh thất Thanh Bình

Thành lập năm: 
Tái thiết năm:
Địa chỉ: Xã Thanh bình, Huyện Chợ gạo (Tỉnh Tiền Giang) 
Điện thoại:


Ảnh : Ban Cai Quản Họ Đạo - Thánh thất Thanh Bình ra mắt tại Đại hội ĐBNS
lần thứ 3, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Ban cai quản Họ Đạo – Thánh thất Thanh bình, nhiệm kỳ III (2010 – 2015):
 

1.- Đoàn Văn Phi

1946

Giáo Hữu

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Nguyễn Văn Hiệp

1946

Giáo Hữu

Phó Trưởng Ban

3.- Bùi Văn Cẩm

1955

Giáo Hữu

PTB. Chủ Thánh Thất

4.- Nguyễn Minh Đức

1966

Lễ Sanh

Phụ trách lễ viện

5.- Châu Văn Sơn

1951

Lễ Sanh

Thư Ký

6.- Bùi thị Kim Tín

1962

Giáo Hữu

Thủ Bổn

7.- Nguyễn Thị Trọn

1950

Giáo Hữu

Phụ trách Đạo tràng—————————d&c—————————


THÁNH THẤT THANH BÌNH KHÁNH THÀNH TÁI THIẾT NGÀY 2.4.2011 (29.3 TÂN MÃO)


Cổng chính Thánh Thất Thanh Bình
Khánh thành Tái thiết Ngày 02.4.2011 (29.3 Tân Mão)Thánh Thất Thanh Bình Khánh thành tái thiết Ngày 02.4.2011 (29.3 Tân Mão)


 
Thánh Thất Thanh Bình Khánh thành tái thiết Ngày 02.4.2011 (29.3 Tân Mão)

———————————d&c———————————