THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ
AN-THẠNH-THỦY

Thánh thất An Thạnh Thuỷ

Thánh thất An Thạnh Thuỷ (cũ)


Thánh thất An Thạnh Thuỷ

Thành lập năm :Tái thiết năm 2009.
Địachỉ: Ấp An Khương, Xã An-Thạnh-Thủy, Huyện Chợ Gạo Tỉnh Tiền giang
Điện thoại: 073.3.837.413

Thánh thất An Thạnh Thuỷ

Ban Cai Quản Họ Đạo – Thánh Thất An Thạnh Thuỷ,Nhiệm kỳ III. 2010 – 2015.

1,- Nguyễn Văn Tốt - 1949 - Giáo Hữu - Trưởng Ban Cai Quản
2.- Nguyễn Văn Sương - 1942 - Giáo Sư - Phó Trưởng Ban
3.- Phan Văn Quyện - 1954 - Lễ Sanh - Thư Ký
4.- Nguyễn Văn Tứ - 1965 - Lễ Sanh - Thủ Bổn
5.- Phạm Văn Cẩm - 1956 - Lễ Sanh - Phụ trách lễ viện
6.- Phạm Thị Vĩnh - 1959 - Giáo Sư - Phụ trách đạo tràng

Thánh thất An Thạnh Thuỷ

Thánh Thất An Thạnh Thủy
Lạc thành tái thiết ngày 02.4.2011 (29.3 Tân Mão)

———————————d&c———————————