THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
LONG TOÀN  

Thánh thất Long Toàn

Cổng chính Thánh thất Long Toàn


Thánh thất Long Toàn

Thánh thất Cao Đài Chơn Lý Long Toàn
Thành lập …. Tái thiết năm … 
Địa chỉ: Ấp Bến Chuối, Xã Long-Toàn, Huyện Duyện-Hải, Tỉnh Trà- Vinh. 
Điện thoại: 074.3.733.533. (tại Thánh thất) 


Ban Cai Quản Họ Đạo – Thánh thất Long Toàn, nhiệm kỳ 2010 – 2015 
(Đại Hội nhơn sanh Nhiệm Kỳ III  ngày 11/12/2009

1.- Văn Phát Thâu

1923

Giáo Sư

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Ngô thị thanh Nhàn

1943

Giáo Hữu

PTB. Chủ Thánh Thất

3.- Phạm Văn Thôi

1953

Đạo Hữu

Phó trưởng ban

4.- Phạm Văn Tân

1971

Giáo Hữu

Thư Ký

5.- Huỳnh thị Dức

1953

Lễ Sanh

Thủ Bổn

6.- Văn Thị Anh

1957

- nt -

Phụ trách đạo tràng

7.- Văn Thị Liễu

1967

- nt -

Phụ trách lễ viện


———————————d&c———————————