THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
TÂN-HÒA  

Thánh Thất TÂN HOÀ
Thành lập : 
Tái thiệt :
Địa chỉ : Xã Tân-Hoà, Huyện Lai-Vung, Tỉnh Đồng-Tháp
Điện thoại : 067.3. 636. 763

Thành phần Ban Cai Quản nhiệm kỳ 2010 – 2015: 
1.- Nguyễn Thị Bé:  Thư ký 
2.- Huỳnh Bá Thành P.Trưởng ban kiêm Thủ bổn. 
3.- Võ Phước Thành: Chủ Thánh Thất kiêm phụ trách Đạo tràng. 
4.- Nguyễn Văn Cống Trưởng Ban.
5.- Đào Văn Bé: Phụ trách Lễ viện.
 

1.- Nguyễn Văn Cống

1930

Chánh Phối Sư

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Võ Phước Thành

1930

Chánh Phối Sư

PTB.CTT, Kiêm Đạo Tràng

3.- Huỳnh Bá Thành

1941

Giáo Sư

P. Trưởng ban  Kiêm Thủ Bổn

4.- Nguyễn Thị Bé

1963

Lễ Sanh

Thư Ký

5.- Đào Văn Sáu

1963

Lễ Sanh

Phụ trách Lễ Viện


———————————d&c———————————