Lịch dương

15
Lịch âm

5

Thư ngõ trùng tu thánh thất Phú Nhiêu

(Chơn lý : 27/07/2017)

Ban tôn giáo chính chủ - vụ cao đài - đến thăm và chúc Xuân nhâm ngọ ( 2014) hội thánh cao đài chơn lý

(Chơn lý : 04/04/2017)

Họ đạo cao đài chơn lý xã Song Bình đón nhận danh hiệu 'cơ sở thờ tự văn hóa '

(Chơn lý : 04/04/2017)

Thánh Thất An Thạnh Thủy, Huyện Chợ gạo (Tiền giang) đòn nhận danh hiệu

(Chơn lý : 04/04/2017)