THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
BÌNH TÂM  

Thánh thất Bình Tâm

Thánh thất Bình Tâm (xưa) 
Thành lập năm 1949


Thánh thất Bình Tâm


Thánh thất Bình Tâm

Thành lập: 1949 - Tái thiết ngày 23 tháng 12 nămĐinh Hợi (30.1.2008)
Địa chỉ:Ấp 4, Xã Bình Tâm, Thị Xã Tân An,Tỉnh Long An.
Điện thoại:072.3. 552 037 (Thánh thất)


Thánh thất Bình Tâm

Ban Cai Quản Họ Đạo – Thánh thất Bình Tâm
Nhiệm kỳ 2010 – 2015. 
Gồm 7 vị :
1.- Dương Văn Năm, 1948, Giáo Sư, Trưởng Ban Cai Quản
2.- Lê Thị Huỳnh,1948, Giáo Hữu, 
Phó Trưởng Ban. Chủ Thánh Thất
3.- Huỳnh Hữu Công, 1960, Giáo Sư, Phó Trưởng Ban
4.- Nguyễn Ngọc Ẩn, 1966, Giaó Hữu, Thư Ký
5.- Trần Thị Ánh, 1953, Lễ Sanh, Phụ trách Đạo Tràng
6.- Mai Xuân Lộc, 1964, Lễ Sanh, Phụ trách Lễ Viện
7.- Đỗ Hữu Nghĩa, 1953, Giáo Hữu, Thủ Bổn

———————————d&c———————————