THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
NAM-THÁI  

Thánh Thất NAM THÁI
Cổng chính Thánh thất NAM THÁI 


Thánh Thất NAM THÁI

Thánh thất NAM THÁI
Thành lập năm:            Tái thiết năm :
Địa chỉ: Ấp 6 Đình, Xã Nam Thái, Huyện An Biên, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại:077.3. 882. 571  (Nhà Ông Út Sen) Thánh Thất NAM THÁI

Ban Cai Quản Thánh Thất NAM THÁI 
Nhiệm kỳ 2010 – 2015 (ĐH ngày 7/1/2010 (23 tháng 11 Kỷ Sửu).

Từ trái sang phải:
1.- Lê Thị Thêu (Đạo tràng)
2.- Trần Văn Sen (Thư ký)
3.- Nguyễn Văn Quang (Trưởng Ban)
4.- Đặng Văn Dệ (Phó Trưởng Ban)
5.- Trần Văn Hùng (Lễ viện)
6.- Trần Văn Thanh (Phó Trưởng Ban. Chủ Thánh Thất)
7.- Nguyễn Thanh Nhã (Thủ bổn)


1.- Nguyễn Văn Quang

1932

Chánh Phối Sư

Trưởng Ban Cai Quản   (Liễu)

2.- Đặng Văn Dệ

1931

Phối Sư

Phó Trưởng Ban

3.- Huỳnh Văn Thanh

1942

Giáo Sư

PTB. Chủ Thánh Thất

4.- Trần Văn Sen

1932

Phối Sư

Thư Ký

5.- Lê Thị Thêu

1933

Phối Sư

Phụ trách đạo tràng

6.- Trần Văn Hùng

1974

Giáo Sư

Phụ trách lễ viện

7.- Nguyễn Thanh Nhã

1980

Giáo Hữu

Thủ Bổn


———————————d&c———————————