Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Chúc mừng Ngày thành lập Đạo Cao Đài
C Đ Tiên Thiên làm việc với Hội Thánh
Lễ Truy niệm Đại Đức Tam Tôn -14/5/Quý Mão (Xem thêm phần Video)
Dự Hội nghị Bảo vệ môi trường (Mặt trận Tổ quốc tỉnh TG)
Đồng Nhi đọc kinh trong Lễ Khai Niên
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi