Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Lớp Bồi dưỡng Giáo Lý
Lễ Lạc thành T thất AN HÒA, KIên Giang
Đám tang Bà Cố GS Cung Quế (H. Định)
L. đạo Đảng, Nhà nước tỉnh TG chúc tết
Ban TG tỉnh Bến Tre chúc tết Hội thánh
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi