Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Đàn Trung Thu - Lễ Truy Niệm Đức Mẹ Diêu Tri và Tam vị Tiên Nương
Vạn Linh đang xây dựng hình ảnh 13.7.2019
Vạn Linh hình ảnh đang xây dựng
Đại Lễ TAM TÔN 14/15.05.2019 Tại Tòa Thánh Định Tường
Đạo Tràng Thánh Thất Nam Thái - An Biên - Kiên Giang
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
 • Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái (Bình Định) lần I (Đoạn 1)

  Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái (Bình Định) lần I (Đoạn 1)

 • Thánh Thất Phú Cường - Mừng 49 năm thành lập (1956-2005)

  Thánh Thất Phú Cường - Mừng 49 năm thành lập (1956-2005)

 • Tiểu Tòa Thánh An Thái Công trình tái thiết từ 3.2010 đến 5.2011

  Tiểu Tòa Thánh An Thái Công trình tái thiết từ 3.2010 đến 5.2011

 • Thánh Thất Bình Nhâm - Lễ ra mắt Ban Cai Quản Nhiệm kỳ III (2010-2015)

  Thánh Thất Bình Nhâm - Lễ ra mắt Ban Cai Quản Nhiệm kỳ III (2010-2015)

 • Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Tòa Thánh Định Tường

  Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Tòa Thánh Định Tường

 • Tiểu Sử Đạo Cao Đài Chơn Lý (Song Ngữ Pháp - Việt)

  Tiểu Sử Đạo Cao Đài Chơn Lý (Song Ngữ Pháp - Việt)

 • Thánh Thất Phú Cường - Mừng 56 năm thành lập (1956-2012) p2

  Thánh Thất Phú Cường - Mừng 56 năm thành lập (1956-2012) p2

Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi