Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Dự Hội nghị Bảo vệ môi trường (Mặt trận Tổ quốc tỉnh TG)
Đồng Nhi đọc kinh trong Lễ Khai Niên
H. thánh chúc tết Ban T. giáo tỉnh Bến Tre
H.Thánh chúc tết BTG tỉnh Đồng Tháp
H.Thánh chúc tết Ban T. giáo tỉnh Long An
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi