Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Đàn Trung Thu - Lễ Truy Niệm Đức Mẹ Diêu Tri và Tam vị Tiên Nương
Vạn Linh đang xây dựng hình ảnh 13.7.2019
Vạn Linh hình ảnh đang xây dựng
Đại Lễ TAM TÔN 14/15.05.2019 Tại Tòa Thánh Định Tường
Đạo Tràng Thánh Thất Nam Thái - An Biên - Kiên Giang
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi