Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
UBTW MTTQ đến Hội Thánh (3/11)
Đại Lễ Đức Mẹ (14/8). (Xem thêm Video)
Lễ Truy niệm Đại đức Bửu An Thiên -17/6 (Xem thêm ở phần Video)
Chủ tịch Nước tiếp đại biểu các Hội thánh Cao Đài (29/6/2022)
Lễ Truy niệm Đại Đức Tam Tôn -14/5 (Xem thêm ở phần Video)
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi