Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Tạm dừng Lạc thành Vạn Linh Đài
Công văn về chống Covid-19 (KHẨN)
Chúc Tết lãnh đạo tỉnh Tiền Giang
Thiệp mời LỄ LẠC THÀNH VẠN LINH ĐÀI
Ban TG tỉnh Long An chúc tết Hội thánh
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
 • Đại Hội Đại Biểu Nhơn Sanh lần thứ 5 Nhiệm Kỳ 2020 - 2025

  Đại Hội Đại Biểu Nhơn Sanh lần thứ 5 Nhiệm Kỳ 2020 - 2025

 • Thánh Thất Bình Thới Bình Đại 2019

  Thánh Thất Bình Thới Bình Đại 2019

 • Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái (Bình Định) lần I (Đoạn 1)

  Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái (Bình Định) lần I (Đoạn 1)

 • Thánh Thất Phú Cường - Mừng 49 năm thành lập (1956-2005)

  Thánh Thất Phú Cường - Mừng 49 năm thành lập (1956-2005)

 • Tiểu Tòa Thánh An Thái Công trình tái thiết từ 3.2010 đến 5.2011

  Tiểu Tòa Thánh An Thái Công trình tái thiết từ 3.2010 đến 5.2011

 • Thánh Thất Bình Nhâm - Lễ ra mắt Ban Cai Quản Nhiệm kỳ III (2010-2015)

  Thánh Thất Bình Nhâm - Lễ ra mắt Ban Cai Quản Nhiệm kỳ III (2010-2015)

 • Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Tòa Thánh Định Tường

  Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý Tòa Thánh Định Tường

Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Hội Thánh Cao Đài Chân Lý
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi