THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
MỸ LONG  

Thánh thất Mỹ Long Nhiệm

 Ban Cai Quản Họ Đạo – Thánh thất Mỹ Long Nhiệm kỳ III 2010 – 2015

1.- Nguyễn Thị Tuyết

1951

Lễ Sanh

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Nguyễn Văn Phước

1940

Giáo Hữu

PTB. Chủ Thánh Thất

3.- Nguyễn Văn Đát

1962

Lễ Sanh

Phó Trưởng Ban

4.- Thái Hồng Sơn

1950

Lễ Sanh

Thư Ký

5.- Nguyễn Văn Liền

1932

Giáo Hữu

Phụ trách đạo tràng

6.- Triệu Phước Hoà

1983

Đạo Hữu

PT.Lễ Viện kiêm Thủ Bổn


———————————d&c———————————