THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ AN HÒA

Thánh Thất AN HOÀ
Thánh Thất AN HOÀ
Thành lập : Tái thiết :

Địa chỉ: 494, Nguyễn Chí Thanh, Phường Rạch Sỏi, Thị Xã Rạch giá, Tỉnh Kiên- giang.
Điện thoại: 077.3. 916. 936

Phạm Ngọc Lập

1956

Giáo Hữu

Trưởng Ban Cai Quản

Nguyễn Văn Nhuận

1941

Giáo Sư

PTB. Chủ Thánh Thất

Dương Văn Chánh

1949

Giáo Hữu

Phó Trưởng Ban

Nguyễn Thị Tiên

1929

Phối Sư

Phụ trách đạo tràng

Đặng Thị Sương

1959

Đạo Hữu

Thư

Lý Thị Phượng

1969

Lễ Sanh

Thủ Bổn

Lê thị mỹ Hạnh

1957

Lễ Sanh

Phụ trách lễ viện


———————————d&c———————————