THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
BÌNH THỚI  

Thánh Thất Cao Đài Chơn Lý Bình Thới

Cổng chánh Thánh Thất Cao Đài Chơn Lý Bình Thới
Địa chỉ: xã Bình Thới, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre
(Thánh Thất tọa lạc trên Tỉnh lộ 883, cách ngã ba Bến Đình 300 mét)


............................................
 Thánh Thất Cao Đài Chơn Lý Bình Thới

 Thánh Thất Cao Đài Chơn Lý Bình Thới (Bình Đại - Bến Tre)
 

Ban Cai Quản Thánh Thất Cao Đài Chơn Lý Bình Thới
Nhiệm kỳ III (2010 - 2015)

Gồm 7 vị:

1.- Trần Thị Oanh

1942

Giáo Hữu

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Cao Văn Điền

1947

GS. Quyền Bắc Sư

PTB. Chủ Thánh Thất

3.- Cao thị Huyên

1946

Giáo Hữu

Phó Trưởng Ban

4,- Nguyễn Văn Trưng

1954

Lễ Sanh

Thư Ký

5.- Trần Phong Vũ

1973

Lễ Sanh

Thủ Bổn

6.- Trần Văn Nhuận

1938

Giáo Hữu

Phụ trách Đạo Tràng

7.- Lê Thị Ngổ

1949

Giáo Hữu

Phụ trách Lễ Viện

———————————d&c———————————