THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
NGỌC-PHÁT 


Thành lập Tái thiết

Thành lập:      Tái thiết:
Địa chỉ: Ấp Bình Thạnh, Xã Vĩnh Phú Tây, Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781 864 449 (Ô.Út Sử Thư ký BCQ)


Thành lập Tái thiết


Ban Cai Quản Họ Đạo – Thánh Thất Ngọc Phát, Nhiệm kỳ III 2010 – 2015.

Từ trái sang : 
1.-Ô. Nguyển Văn Sử (Phó Trưởng Ban Chủ Thánh Thất)
2. Nguyễn Thanh Nhàn (Trưởng BCQ)
3. Nguyễn Văn Hết (Thư Ký)
4.-Đồng Văn Trình
5.- Trần Thị Bé (Lễ viện)

1.- Nguyễn Văn Nhàn

1938

Giáo Hữu

Trưởng Ban Cai Quản

2.- Nguyễn Văn Sử

1940

Phối Sư

PTB. Chủ Thánh Thất

3.- Nguyễn Văn Mới

1954

Giáo Hữu

Phó Trưởng Ban

4.- Nguyễn Văn Hết

1977

Lễ Sanh

Thư Ký

5.- Đồng Văn Trình

1946

Giáo Sư

Phụ trách Đạo Tràng

6.- Trần thị Bé

1951

Giáo Hữu

Phụ trách Lễ Viện

7.- Dương Thị Hà

1949

Lễ Sanh

Thủ Bổn


———————————d&c———————————