THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
PHƯỚC-HÒA  

Thánh thất Phước Hòa

Cổng chính Thánh thất PHƯỚC HOÀ

Thánh thất Phước Hòa

Thánh thất Cao Đài Chơn Lý PHƯỚC HOÀ
Thành lập năm: .........Tái thiết năm:............
Địa chỉ : Khóm Tây-Huề 3 – Phường Mỹ-Hoà, TP Long-Xuyên, Tỉnh An Giang.
                     Điện thoại:  0948 363 578 (Trí Thư Ký BCQ)

Thánh thất Phước Hòa

Ban Cai Quản Họ Đạo – Thánh Thất PHƯỚC HOÀ (NK 2010-2015)
Đại Hội ĐBNS ngày 27/2/2010 (14/1 năm Canh Dần) 


Từ trái sang phải:

1.- Bùi Trung Ơn : P.Trưởng ban  trực.
2.- Hồ Văn Quí: Phu6 trách Lễ viện.
3.- Nguyễn văn Tiểu: Phụ trách Đạo tràng.
4.- Phan Văn Thể: Thủ bổn. 
5.- Phan Quang Sơn: Trưởng ban.
6.- Trương Văn Châu: P. Trưởng ban, Chủ Thánh Thất. 
7.- Phan Thành Trí: Thư ký.


1.- Phan Quang Sơn

Giáo Hữu

Trưởng Ban

2.- Trương Văn Châu

P.Trưởng ban,. Chủ Thánh Thất

3.- Bùi Trung Ơn

P.Trưởng Ban

4.- Phan Văn Thể

Thủ bổn

5.- Hồ Văn Quí

Lễ viện

6.- Phan Văn Trí

Thư Ký

7.- Nguyễn Văn Tiểu

Đạo tràng


———————————d&c———————————