THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHON LÝ 
BÌNH GIANG

Thánh Thất Cao Đài Chơn Lý BÌNH GIANG

Thánh Thất Cao Đài Chơn Lý BÌNH GIANG
Thành lập :Tái thiết :
Địa chỉ:Thôn Trung Sơn,Xã Tây Thuận, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định.
Điện thoại :

Thánh Thất Cao Đài Chơn Lý BÌNH GIANG

Ban Cai Quản Họ Đạo – Thánh thất BÌNH GIANG
[ĐH lần III ngày 7/3/2010(22-1Canh Dần)] 

Bầu BCQ gồm 7 vị chức sắc:

(Từ trái sang) :

1.- Cao Khắc Cần(T.B) 2.- Trần Văn Bảy(Chủ TT), 3.- Phan Trọng Thận(P.TB. trực),  4.- Hồ Văn Hiền (Lễ viện)  5.- Cao Tuấn Dũng (TK), 6.- Nguyễn Thanh Minh (Thủ bổn)  7.- Võ Xuân Hùng (Đạo-tràng)

Cao Khắc Cần

1940

Giáo Sư

Trưởng Ban Cai Quản

Trần Văn Bảy

1934

Giáo Sư

PTB. Chủ Thánh Thất

Phan Trọng Thận

1957

Lễ Sanh

Phó Trưởng Ban

Cao Tuấn Dũng

1969

Giáo Hữu

Thư Ký

Nguyễn Thanh Minh

1963

Lễ Sanh

Thủ Bổn

Võ Xuân Hùng

1938

Giáo Sư

Phụ trách đạo tràng

Hồ Văn Hiển

1968

Lễ Sanh

Phụ trách lễ viện


———————————d&c———————————