THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
ĐÔNG PHƯỚC  

Thánh Thất ĐÔNG PHƯỚC

Cổng chính Thánh thất Đông Phước


Thánh Thất ĐÔNG PHƯỚC

Thánh Thất ĐÔNG PHƯỚC (Phú Yên)
Thành lập: Tái thiết :
Địa chỉ :
Điện thoại :

1.- Võ Đình Dung

1941

Giáo Sư

Trưởng ban cai quản

2.- Võ Yêm

1930

Giáo Hữu

PTB.Chủ Thánh Thất

3.- Hồ Trọng Châu

1935

- nt -

Phó Trưởng Ban

4.- Nguyễn Xuân Bông

1957

Lễ Sanh

Thư ký

5.- Hồ Văn Nhuận

1950

- nt -

PT. Đạo tràng

6.- Trần Bình Trọng

1950

- nt -

PT. Lễ viện

7.- Huỳnh Thị Thậm

1941

Giáo Hữu

Thủ Bổn


———————————d&c———————————