THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
PHÚ-NHIÊU  

Thánh thất Phú Nhiêu

Thánh thất PHÚ NHIÊU  (Phú Yên)
Thánh lập năm:       Tái lập ngày     /2009.
Địa chỉ : Khóm 63, Thôn Phú-Nhiêu, Xã Hòa-Mỹ-Đông, Huyện Tây-Hòa,Tỉnh Phú-Yên.  
               Điện thoại :


Văn Tấn Hãnh

1928

Phối Sư

Trưởng Ban Cai Quản

NK: 2008-2013

Lê Thơ

1932

Giáo Hữu

Phó Ban

Qui liễu 5/2008

Văn Tấn Phát

1963

Giáo Hữu

Phó Ban

Văn Tấn Dũng

1969

Lễ Sanh

Thư Ký

Võ Phi Long

1970

- nt -

Phụ trách Lễ Viện

Võ trọng Tài

1966

- nt -

Phụ trách Đạo Tràng

Nguyễn thị Yến

1947

Giáo Hữu

Thủ Bổn


———————————d&c———————————