THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
SONG-BÌNH  

Thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường qui Song Bình.
Tái thiết và khánh thành ngày 23-6-2010 (12.5.Canh Dần)
Địa chỉ: Ấp Tân Tỉnh, Xã Song Binh, Huyện Chợ gạo (Tiền giang)
Điện thoại :       0123.9539.604


 


Ban Cai Quản Họ Đạo – Thánh thất Song Bình, Nhiệm kỳ III (2010 – 2015):
 

 1.- Nguyễn Thị Tám

1955

 Giáo Hữu

 Trưởng Ban Cai Quản

 2.- Nguyễn Thị Nguyệt

1955

 Giáo Hữu

 Phó Trưởng Ban

3.-  Võ Thành Danh

1951

 Giáo Sư

 PTB. Chủ Thánh Thất

4.-  Nguyễn Văn Khanh

1952

 Lễ Sanh

 Thư Ký

5.- Huỳnh Đình Khiêm

1971

 Lễ Sanh

 Phụ trách Đạo Tràng

6.- Lâm Hoàng Phúc

1971

 Đạo Hữu

 Phụ trách lễ viện

7.- Lê thị ngọc Niệm

1956

 Lễ Sanh

 Thủ Bổn


———————————d&c———————————