THÁNH THẤT CAO ĐÀI CHƠN LÝ
BÌNH ANThành lập :............ Tái thiết :.......................
Địa chỉ : Xã Bình An, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An
Điện thoại :072.3. 864. 398


Trần Thị Thuyền

1932

Phối Sư

Trưởng Ban Cai Quản

Nguyễn Tấn Công

1940

Giáo Hữu

Phó Trưởng Ban

Dương Văn Nguyền

1941

Giáo Sư

PTB. Chủ Thánh Thất

Lê Công Thống

1942

Lễ Sanh

Thư Ký

Ngô VănQuân

1957

Giáo Sư

Thủ Bổn

Nguyễn Văn Đặng

1940

Giáo Sư

Phụ trách lễ viện

Cao Thanh Bình

1957

Giáo Sư

Phụ trách Đạo Tràng


———————————d&c———————————