THÁNH-THẤT CAO-ĐÀI CHƠN-LÝ 
NHA-TRANG  

Thánh thất NHA TRANG

Thánh Thất Nha Trang cũ
xây dựng năm:


Thánh thất NHA TRANG

Thánh thất NHA TRANG,
Thành lập.... Tái thiết .....
Địa chỉ: Đường Lê Hồng Phong, Phường Phước Hải , TP Nha Trang Tỉnh Khánh Hoà.
Điện thoại: 058.3.876 977 (Tứ Bữu Thinh)

———————————d&c———————————