Bổn Đạo Thánh Thất Phú Cường xin giới thiệu video về Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 49 (01.6. âm lịch 2005):