BAN CAI QUẢN TIỂU TÒA THÁNH AN THÁI XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU CÁC HÌNH ẢNH VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÔI CHÁNH ĐIỆN TỪ RẰM THÁNG 2 NĂM CANH DẦN (2010) ĐẾN RẰM THÁNG 2 NĂM NHÂM THÌN (2012):
Video1:
Video2:
Video3:
Video4:
Video5: