Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Trang chủ
Tin tức
Thánh Thất An Thạnh Thủy, Huyện Chợ gạo (Tiền giang) đòn nhận danh hiệu
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Thánh Thất An Thạnh Thủy, Huyện Chợ gạo (Tiền giang) đòn nhận danh hiệu