Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Trang chủ
Audio
Video hội thánh chơn lý
Tư Liệu Lễ Điếu tang Ông Ngọc Đầu Sư Nguyễn văn Hớn, Thánh Danh Ngọc Hớn Tinh, HTCĐCL.
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Tư Liệu Lễ Điếu tang Ông Ngọc Đầu Sư Nguyễn văn Hớn, Thánh Danh Ngọc Hớn Tinh, HTCĐCL.