Lịch dương

15
Lịch âm

5
Ngày 13/3/2011 (9.2 Tân Mão) lúc 7 giờ Đoàn Thanh niên Hội thánh Cao Đài Truyền giáo (Đà Năng) đã đến tham quan, thăm viếng Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý, trên chuyến hành trình viếng thăm các Hội Thánh phía Nam. 
 
Đoàn thanh niên HT Truyền giáo do Đạo huynh Nguyễn Ngọc Chỉnh dẫn đầu cùng 16 Đạo hữu Nữ và 13 Đạo hữu Nam. 
 
Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý đã cử Ông Nguyễn Văn Đôi, Tổng thư ký thường trực Hội đồng Chưởng quản và Ông Đỗ Văn Trượng, Phó Trưởng  Ban Thanh niên đón tiếp đoàn. 
 
Quí Huynh, Tỷ trong Đoàn Hội Thánh Truyền giáo đã đến Chánh điện đảnh lễ Đức Chí Tôn, sau đó đi tham quan các ngôi thờ, tìm hiểu các cấu trúc xây dựng Tòa Thánh. 
 
Sau đó hai bên đã tổ chức đàm đạo, tìm hiểu về  Giáo lý, giáo luật, hành lễ và hệ thống tổ chức hoạt động hành chánh đạo sự của hai Hội Thánh. 
 
Buổi tiếp xúc đã tạo được sự cởi mở, hiểu biết lẫn nhau nhau giữa đoàn Thanh niên hai Hội Thánh, trên tinh thần đồng Đạo, anh em một nhà. 
 
Do thời gian có hạn,  bởi lịch thăm viếng nhiều Hội Thánh của Đoàn Thanh niên Hội Thánh Truyền giáo, buổi tiếp xúc kết thúc vào lúc 8 giờ 30 cùng ngày./-
 
 
Các tin liên quan khác