BẢN TẾ CÁO CÙA NGÀI THƯỢNG ĐẦU SƯ
ĐỌC TẠI BỮU ĐIỆN TRONG ĐÀN PHÁT HÀNH
 
               - Lạy Thầy Chúa Tể Kiền Khôn
Mở lòng Bác Ái thương con với cùng
- Lạy Mẹ Đại từ Đại bi
Xin thương con dại ngu si phàm trần…

            Trước Bữu Điện các Đệ tử cúi đầu đãnh lễ Thầy Mẹ, Nhị Vị Chưởng Giáo, Chưởng Án và Chư Phật Tiên, Thánh Thần.

              Hôm nay, ngày 24 tháng 7 năm Bính Thân (29/8/1956), là một ngày mà các Đệ tử phải chung chịu một hoàn cảnh phân ly về phần xác phàm của vị cứu thế mà từ lâu các Đệ tử tin tưởng tuyệt đối nơi sự dìu dắt,  dạy dỗ của Đại Đức Bữu An Thiên, là vị Phụng thừa Thiên mạng, Khải thông Chơn lý, Tam Tiểu thời kỳ và qua Thượng cổ y như câu “Nối Nghiêu có Thuấn lãnh trao Chơn truyền” và y như Nghiêu truyền, Thuấn lập mà ngày nay do cơ vận chuyển của Thầy, các Đệ tử không rõ thấu Thiên cơ đã định cho Ngài.

             Lập xong danh phận Tam Tài; Ngày nay là ngày Đại Đức được trở về hớn hở lâu dài nơi chốn Ngọc Kinh.

             Trong giờ phút thiêng liêng nghiêm trọng nầy, các Đệ tử cúi đầu rơi lệ trước Điện tiền, mong nhờ ơn Thầy Mẹ và Chư  Phật Tiên, Thánh Thần ủng hộ, bố hóa điển ân cho các Đệ tử nhờ đó mà giữ gìn Chơn Lý là Đạo quí của Thầy là phương thuốc linh cứu thế, cho vẹn toàn chung thủy.

             Cúi đầu nhờ ơn Thầy Mẹ, Chư Phật Tiên, Thánh Thần chứng giám.

                                                                                               Thượng Đầu Sư
                                                                                        THƯỢNG VÂN NGUYỆT

—————————d&c—————————

Các tin liên quan khác