VẠN LINH ĐÀI
(HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ)Vạn Linh Đài, tọa lạc tại Ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phong, T.p Mỹ Tho (Tiền Giang)
[Ghi hình 05/2011]