PHỦ THỜ TIỀN NHÂN
(THUỘC VẠN LINH ĐÀI - HỘI THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ)

Ảnh Phủ Thờ Tiền nhân tọa lạc tại Vạn Linh Đài
(thuộc ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (Tiền giang)
Xây dựng năm 2004. Lạc thành ngày 16.4 âm lịch (2004)