Lịch dương

15
Lịch âm

5

Ngày 02.04.2011 (29.3 năm Tân Mão) vào lúc 8 giờ sáng. Họ Đạo Cao Đài Chơn Lý An Thạnh Thủy tổ chức khánh thành tái thiết Thánh thất. 
Buổi lễ có sự tham dự của :

Về phía chính quyền :
- Ông Lê Hồ Việt, chuyên viên UB.MTTQ.VNTỉnh Tiền giang.
- Ông Nguyễn Minh Ngọc, Phó Chủ tịch UB.MTTQ.VN Huyện Chợ gạo.
- Cùngđại diện Chính quyền các cấp tại địa phương. 

Về phía Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý :
-Ông Lý Văn Tiên (Quyền Chưởng Quản Hiệp Thiên đài)
- Ông Huỳnh Văn Ba (Giáo sư Quyền Tây Thiên sư, Phó Tổng thư ký thường trực HĐCQ) 

Về phía khách mời thuộc khối Tôn giáo gồm: Đại diện quý giáo hội thuộc Tôn giáo bạn và quýgiáo hội Cao Đài trong Đại Đạo 

Cùng toàn thể chức sắc chức việc thuộc Họ Đạo An Thạnh Thủy và các Họ Đạo thuộc Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý. 

Được biết Công trình tái thiết Ngôi Chánh điện và các hạng mục liên quan đã được khởi công từ ngày 29.09 năm Canh Dần (2010), đến nay đã hoàn thành đưa vào sử dụng; Với tổng kinh phí là 218.805.000 (Hai trăm mười tám triệu, tám trăm lẻ năm ngàn) Nguồn tài trợ do các Chức sắc Tín hữu trong và ngoài Họ Đạo đóng góp.


Thánh Thất An Thạnh Thủy
Cổng chính Thánh Thất An Thạnh Thủy tái thiết, khánh thành ngày 02.4.2011 


Thánh Thất An Thạnh Thủy
Thánh Thất An Thạnh Thủy tái thiết, lạc thành ngày 02.4.2011 

Thánh Thất An Thạnh Thủy
Cắt băng khánh thành TT An Thạnh Thủy ngày 02.4.2011 (29.3 Tâm Mão)


Các tin liên quan khác