Lịch dương

15
Lịch âm

5

Ngày 02.4.2011 (29.3 Tân Mão) Họ Đạo Thanh Bình (Ấp Bình Long, Xã Thanh Bình, Huyện Chợ gạo (Tiền giang) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 39 năm, ngày thành lập Thánh thất. Đồng thời tổ chức Lễ Lạc thành tái thiết Thánh thất, Buổi Lễ có sự hiện diện của Đại diện các cơ quan quản lý về Tôn giáo Huyện Chợ Gạo, quý Ban ngành đoàn thể tại địa phương, Quý vị Đại diện các Tôn giáo, Quý vị Đại diện các Thánh thất, Thánh tịnh thuộc các Hội Thánh trong Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý có sự hiện diện của Đầu sư Thái-LONG-Nhựt, Chánh Hội trưởng Hội đồng Chưởng quản,  cùng Đại diện các Phòng Ban cùng quý Chức sắc, Chức việc tại Tòa Thánh. Đại diện các Ban Cai Quản Cao Đài Chơn Lý trong Tỉnh; Cùng toàn thể Chức sắc, Tín hữu thuộc Thánh thất Thanh Bình về dự.

Được biết, Họ Đạo Thanh Bình đã thiết kế chương trình thi công  tái thiết Thánh Thất Thanh Bình thành 3 công đoạn.
           1.-  Tái thiết Ngôi thờ Cửu Cung Nương Nương ở phía Tây lang: công đoạn nầy được khởi công vào  tháng 4/2010. Tổng kinh phí xây dựng công đoạn nầy là 89.000.000 đồng (Tám chín triệu đồng) và 67 ngày công (công quả). Nguồn tài chính do tập thể bổn đạo đóng góp. Trong đó có Giáo sư Liên-DANH-Hương, chồng và các con (San Diego – USA) đóng góp 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
           2.- Tái thiết Ngôi thờ Tứ Đại Thánh Nhơn ở phía Đông lang: công đoạn nầy khởi công vào tháng 12/2010, Tổng kinh phí 13.416.000 đồng (Mười ba triệu bốn trăm mười sáu ngàn đồng). Nguồn kinh phí tái thiết Đông lang chủ yếu do Giáo sư Ngọc-TUẤN-Thanh, Chức sắc thuộc Họ Đạo Thanh Bình tài trợ  11.000.000 đồng (Mười một triệu đồng), phần kinh phí còn lại Họ Đạo chi trả.
           3.-  Tái thiết Ngôi Chánh Điện: được khởi công vào ngày 19 tháng Giêng năm Tân Mão (21.02.2011). Tổng kinh phí tái thiết là 145.000.000 đồng (một trăm bốn mươi lăm triệu đồng) và 125 ngày công (công quả). Nguồn tài chính chủ yếu của công đoạn tái thiết nầy do Giáo sư Liên-DANH-Hương, chồng Nguyễn Văn Kia và các con (San Diego –USA) tài trợ.
           Như vậy, Tổng kinh phí của công trình (3 công đoạn) là 247.916.000 đồng (hai trăm bốn mươi bảy triệu, chín trăm mười sáu ngàn đồng) và 192 ngày công (công quả).

Buỗi lễ Lạc thành kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.
tái thiết Thánh Thất Thanh  Bình
 Cổng Thánh Thất Thanh Bình (Chợ Gạo - Tiền Giang) tái thiết tháng 4 năm  2011
tái thiết Thánh Thất Thanh  Bình
Thánh Thất Thanh Bình khánh thành tái thiết ngày 02.04.2011

tái thiết Thánh Thất Thanh  Bình
 Cắt băng khánh thành tái thiết Thánh Thất Thanh Bình ngày 02.04.2011

Các tin liên quan khác