Lịch dương

15
Lịch âm

5
HỘI THÁNH BẠCH Y, XÃ MONG THỌ, TPRẠCH GIÁ (KIÊNGIANG) 
TỔ CHỨC GIAO LƯU LẦN IV.

Ngày 17-18/3/2011 (13-14/2 Tân Mão),theo lời mời của Hội Thánh Cao Đài Bạch Y, Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý đã cử các vị:Đầu sư Ngọc TRỰC Tinh và Thiên sư Bắc ĐÔI sư đến Tòa Thánh Ngọc Kinh, Xã Mong Thọ, Huyện Tân Hiệp, TP Rạch giá, Tỉnh Kiên giang để tham dự hội thảo giao lưu các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài trong ĐĐ TKPĐ lần thứ IV. 

Hội thảo có sự hiện diện của Đại diện các Hội Thánh và Tổ chức Cao Đài trong ĐĐ TKPĐ gồm :

Hội thánh Ban Chỉnh ĐạoHT. Tiên Thiên, HT. Minh Chơn Đạo,HT. Truyền Giáo, HT. Chiếu Minh Long Châu, Pháp môn Chiếu Minh Tam thanh Vô Vi, HT. Cao Thượng Bửu Tòa, HT. Cao Đài Thượng Đế, HT. Minh Lý Đạo, Giáo hội Cao Đài VN Bình Đức, Cơ Quan PTGL, Nam Thành Thánh thất, Vĩnh Nguyên Tự, Liên Hoa Cửu Cung, Thánh tòa Huỳnh Quang Sắc, Thánh thất Bàu Sen. 

Trong hai ngày hội thảo, Đoàn các HT và Tổ chức Cao Đài đã nghe và thảo luận 2 dự thảo : 

1.- BẢN GHI NHỚ“Về Chương trình hành đạo của Tổ chức giao lưu các Hội thánh và Tổ chức Cao Đài trongĐĐTKPĐ”

2.- BẢN THỎA ƯỚC NỘI BỘ“Về sinh hoạt các Hội thánh và Tổ chức CĐ trong ĐĐTKPĐ”

Ngoài ra, còn được nghe qua các tham luận của các Hội thánh như: 

1.- Tham luận cùa CQ.PTGL.ĐĐ về “ĐẶC ĐIỂM ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ” do Ngài Thiện Chí, Đại diện Cơ quan Phổ Thộng giáo Lý trình bày. 

2.- Tham luận của Hội Thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo, do Phó Trưởng Ban TT Hội Thánh GH Thanh Phong trình bày. 

3.- Báo cáo “Thánh quả đạt được sau 3 kỳ họp giao lưu của các Hội thánh và Tổ chức Cao Đài”. 

4.- Nghe tham luận của Cao Đài Chiếu Minh Tam Thanh “Tìm hiểu vế nội giáo tâm truyền” 

Hội thảo đã kết thúc sau 2 ngày làm việc trên tinh thần hòa hảo, đồng Đạo, anh em.


Các tin liên quan khác