Lịch dương

15
Lịch âm

5

Sau hơn 50 năm xây dựng, dãy Đông lang của Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý đến nay đã xuống cấp khá trầm trọng. Cột, tường rạng nứt, mái xiêu không thể kéo dài tuổi thọ được nữa. Ban Thập Ngũ Linh Đăng và Hội Đồng Chưởng Quản đã quyết định xây dựng lại trong thời gian tới. 


Dưới đây, là thư ngỏ của Hội Thánh V/v tái thiết dãy Đông lang :

Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý 
Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý 
Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý

Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý

Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý
Bản vẽ thiết kế xây dựng dãy Đông lang

Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý

Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý

Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý
Hiện trạng các vết rạng nứt của dãy Đông lang

Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý 
Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý

Tổng dự toán kinh phí tái thiết

Các tin liên quan khác