Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Trang chủ
Audio
Video hội thánh chơn lý
Đại Lễ Long Hoa năm Nhâm Ngọ (2002) - Đoạn cuối
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Đại Lễ Long Hoa năm Nhâm Ngọ (2002) - Đoạn cuối