Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Trang chủ
Audio
Video hội thánh chơn lý
Lễ Khánh Thành Chánh Điện Thánh Thất Bình Giang ngày 08_07_2020
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Lễ Khánh Thành Chánh Điện Thánh Thất Bình Giang ngày 08_07_2020