Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Trang chủ
Audio
Video hội thánh chơn lý
Đại Hội Nhơn Sanh Toàn phái Cao Đài Chơn Lý lần I (năm 2000) p2
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Đại Hội Nhơn Sanh Toàn phái Cao Đài Chơn Lý lần I (năm 2000) p2