Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Trang chủ
Audio
Video hội thánh chơn lý
Lễ Chu Niên Tiểu Tòa Thánh An Thái Bình Định lần thứ 80 & Thánh Thất Bình Giang
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Lễ Chu Niên Tiểu Tòa Thánh An Thái Bình Định lần thứ 80 & Thánh Thất Bình Giang