Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Trang chủ
Tiểu sử Ngài Nguyễn Văn Ca
Lời kêu gọi của tam Thanh Đầu Sư
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi