Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Trang chủ
TƯ Liệu trước năm 2000
Giấy phép XD Thánh Thất Chơn Lý Đinh Tường 1953
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Giấy phép XD Thánh Thất Chơn Lý Đinh Tường 1953