Lịch dương

15
Lịch âm

5


GIẤY PHÉP XÂY DỰNG & BẢN VẼ & DỰ TOÁN KINH PHÍ
XD. DÃY ĐÔNG LANG TÒA THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ

DÃY ĐÔNG LANG TÒA THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ

Giấy phép số 13/GPXD ngày 16/5/2011 của Sở Xây dựng Tỉnh Tiền giang
V/v Cho phép XD công trình : Đông lang Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý.


DÃY ĐÔNG LANG TÒA THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ

DÃY ĐÔNG LANG TÒA THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ

DÃY ĐÔNG LANG TÒA THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ 
DÃY ĐÔNG LANG TÒA THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ

DÃY ĐÔNG LANG TÒA THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ

Bản vẽ thiết kế XD dãy Đông lang, Tòa Thánh Cao Đài Chơn Lý

DÃY ĐÔNG LANG TÒA THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ

DÃY ĐÔNG LANG TÒA THÁNH CAO ĐÀI CHƠN LÝ

Bản dự toán kinh phí công trình


—————————d&c—————————

Các tin liên quan khác