Lịch dương

15
Lịch âm

5

CHUNG TAY ẤN TỐNG

                           Tiền giang, Ngày 15 tháng 1  năm Tân Mão (2011)


          Kính gởi : Toàn thể Chức sắc, Đạo Tâm lưỡng phái

                    (V/v Phát động chương trình "CHUNG TAY ẤN TỐNG"


          Kính quí vị.

                   Trong hoàn cảnh hiện nay, kinh phí dành cho việc in kinh của Hội Thánh rất hạn hẹp. Ngược lại, yêu cầu cần có Kinh Sách để nghiên cứu và tu học của Chức sắc, Tín hữu rất cao. Do trước nay Hội Thánh không có kinh gốc để in và kinh phí cũng không được dồi dào, cho nên đại đa số bà con Tín hữu chúng ta rất mong đợi Hội Thánh phát hành đại trà để đáp ứng nhu cầu cấp thiết nêu trên.


                   Trong hoàn cảnh như đã nêu trên, Hội Thánh phát động chương trình CHUNG TAY ẤN TỐNG KINH SÁCH . Đồng thời để thực hiện chương trình nầy, Hội Thánh thiết tha kêu gọi lòng hảo tâm, vì Thầy vì Đạo, vì nhơn sanh; Nhờ nhiều tay đóng góp chắc chắn sẽ đáp ứng được nhu cầu bức bách của nhơn sanh và cả việc phổ thông ra ngoài Hội Thánh (nếu có thể).

                   Việc ấn tống nầy chia ra hai dạng :


                   1.- Nếu quí Chức sắc, Tín hữu có điều kiện in ấn trực tiếp (Bản gốc phải là của HT, do HT cho mượn để in – nhằm đảm bảo sự thống nhất về mặt nội dung và thiết kế),  có thể giao số lượng kinh sách ấn tống và Hội Thánh sẽ chịu trách nhiệm phân phối.


                   2.- Đối với những Đạo tâm không có điều kiện trực tiếp in ấn, có thể đóng góp bằng tiền mặt cho Hội Thánh (Thủ bổn), Trường hợp nầy, quý vị cũng có thể yêu cầu in những tựa kinh mà nhơn sanh cần - nếu quí vị biết rõ -


                   Tất cả các trường hợp chung tay ấn tống sẽ được trực tiếp thông tin trên mạng Internet tại địa chỉ www.caodaichonly.org


                   Tất cả các kinh sách nằm trong chương trình đều được Hội Thánh phát hành hoàn toàn miễn phí (biếu không).


                   Mong rằng, với lòng hảo tâm, vì Thầy vì Đạo, vì tương lai, vì trình độ giáo lý của người đang tu học, vì sự mong đợi của Tín hữu trong toàn Hội Thánh. quý vị sẽ tiếp tục và tích cực hưởng ứng chương trình nầy.


                   Nguyện cầu Ơn Trên ban rưới phước lành cho quý vị và bửu quyến./-

 

                                                                                             HỘI THÁNH

                                         

                                                                 —————————d&c—————————

 

                                                                     CẢM TẠ


                   Hưởng ứng tích cực chương trình CHUNG TAY ẤN TỐNG, Quý Chức sắc, Đạo tâm có tên trong danh sách dưới đây, đã bắt tay ngay vào chương trình ấn tống.


                   Hội Thánh hết sức hoan hĩ tiếp nhận toàn bộ số lượng kinh ấn tống, và xin chân thành cảm ơn quý vị đã hưởng ứng chương trình bước đầu có kết quả khả quan.


                   Một lần nữa thay mặt toàn thể Chức sắc Tín hữu xin chân thành cảm tạ sự quan tâm của quý vị đối với chương trình, bước đầu đã giúp cho bà con có thêm được một số kinh để đọc, nghiên cứu và tu học.


                   Kết quả từ 15 tháng 1 năm Tân Mão đến nay (25.2.Tân Mão) như sau:

STT

HỌ TÊN,GIÁO PHẨM

         ĐỊA CHỈ

     LOẠI

SỐ LƯỢNG

QUI GIÁ TRI

01

Diêu GỮNG Hương

         Lễ Sanh

Định Quán – 

Đồng Nai

Đuốc Chơn-

Lý số  53

500 quyển

10.350.000$

02

Thượng ĐẮC Thanh      Chánh Phối Sư

Thạnh Phú,

Châu Thành-TiềnGiang

Tây Vương

Thánh Mẫu

200 quyển

 2.960.000$

03

Ngọc TUẤN Thanh

Giáo sư

Mỹ Tịnh An, Chợ Gạo Tiền Giang

Nhựt Tụng

Trung Thiên

200 quyển

200 quyển

 4.560.000$

04

Phạm Thị Mến

Tín hữu

Mỹ (USA)

Đạo Qui

Lý nhiệm

125 quyển

 2.000.000$

05

Ngọc HẢO Thanh

Phối sư

Quơn Long, 

Chợ gạo   

Tiền giang

Đuốc Chơn-

Lý số .53

200 quyển

 4.340.000$

 

 

 

 

Tổng cộng

1.425 quyển

các loại

24.210.000$

                    Nguyện cầu Ơn Trên, Thầy Mẹ và các Đấng Thiêng liêng ban rưới phước lành cho quí vị và bửu quyến luôn Thân tâm an lạc, Đạo hạnh hanh thông, Đạo Tâm trưởng dưỡng.

                   Thân ái,

                                                                                          HỘI THÁNH

—————————d&c—————————

Các tin liên quan khác