Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Trang chủ
Audio
Nghe Kinh Khác
Cao Đài Chơn Lý - Bài Số 6 Thần Khí Tinh Thánh Giáo Của Đức Phú Hựu Lữ Thánh Đế Quân
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Cao Đài Chơn Lý - Bài Số 6 Thần Khí Tinh Thánh Giáo Của Đức Phú Hựu Lữ Thánh Đế Quân