Lịch dương

15
Lịch âm

5
Các tin liên quan khác
+ Video 2: Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 56 (01.6.Nhâm Thìn 2012) + Video 2: Đại Hội Nhơn Sanh Toàn phái Cao Đài Chơn Lý lần I (năm 2000) + Video 1: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 2: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 5: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 4: Công trình xây dựng Chánh Điện tiểu tòa thánh An Thái + Lễ Đón nhận Tư Cách Pháp Nhân Hành Đạo của Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý (ngày 14 tháng 3 năm Canh Thìn 2000) + Video 8: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 55 (01.6.Tân Mão 2011) + Khánh thành Tây Lang 1 + Video 4: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 3: Công trình xây dựng Chánh Điện tiểu tòa thánh An Thái + Video 1: Công trình xây dựng Chánh Điện tiểu tòa thánh An Thái + Video 5: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Video 3: Đại Lễ Long Hoa năm Nhâm Ngọ + Video 4: Đại Lễ Long Hoa năm Nhâm Ngọ + Các hình ảnh về Tòa Thánh Chơn Lý + Lễ Truy niệm Linh Vị Hiền Nhân + Video 3: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 1: Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 56 (01.6.Nhâm Thìn 2012)