Lịch dương

15
Lịch âm

5
Các tin liên quan khác
+ Video 1: Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 56 (01.6.Nhâm Thìn 2012) + Video 7: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Video 11: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 10: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 2: Đại Hội Nhơn Sanh Toàn phái Cao Đài Chơn Lý lần I (năm 2000) + Video 1: Đại Hội Nhơn Sanh Toàn phái Cao Đài Chơn Lý lần I (năm 2000) + Video 9: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 1: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 3: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Bái mạng Chức sắc trong Ban Thập Ngũ Linh Đăng (Thời Tý ngày 14 tháng 3 năm Canh Thìn 2000) + Video 6: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 8: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 1: Công trình xây dựng Chánh Điện tiểu tòa thánh An Thái + Video 1: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46 + Video 8: Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối + Lễ Truy niệm Linh Vị Hiền Nhân + Video 4: Công trình xây dựng Chánh Điện tiểu tòa thánh An Thái + Video 2: Đại Hội Nhơn Sanh tại Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ nhất + Video 2: Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 56 (01.6.Nhâm Thìn 2012) + Video 2: Công trình xây dựng Chánh Điện tiểu tòa thánh An Thái