BAN CAI QUẢN TIỂU TÒA THÁNH AN THÁI XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU VIDEO LỄ QUI ĐIỆN VÀO RẰM THÁNG HAI NĂM NHÂM THÌN (2012):

Video1: Video 2:
Video 3:
Video 4: