Bổn Đạo Thánh Thất Bình Thới (Bình Đại - Bến Tre) xin trân trọng giới thiệu phim tài liệu "Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối":

Video5:

Video6:

Video7:

Video8:

Video9: