Bổn Đạo Thánh Thất Bình Thới (Bình Đại - Bến Tre) xin trân trọng giới thiệu phim tài liệu "Hành hương thăm mộ Chư Vị Tiền Bối":

Video1:

Video2:

Video3:

Video4: