LƯỢC SỬ THÁNH THẤT BÌNH TÂM (LONG AN)
[Thánh Thất Cao Đài Chơn Lý Bình Tâm.
Tọa lạc tại Xã Bình Tâm Thị xã Tân An Tỉnh Long An] QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH: 

Thánh Thất Bình Tâm được hình thành trải qua ba giai đoạn, có rất nhiều sự đóng góp công sức-tiền của, đầy tâm huyết của các vị tiền nhân trong Họ Đạo Bình Tâm và sự tiếp nối sau nầy của toàn thể họ đạo như sau: 

Năm 1949, do theo tâm nguyện chung của tín đồ khóm đạo Tân An và các vùng phụ cận, muốn có một ngôi thờ phượng Đức Chí Tôn để hành lễ tu học đặng sửa mình. Trong lúc đó có ông Lê Văn Nguyên, thọ Thiên Ân chức Phối Sư phái Ngọc và vợ là bà Trần Thị Hường Quân thọ Thiên Ân chức Phối Sư cung Diêu, hành đạo tại Tòa Thánh Định Tường (nay là Tòa Thánh Chơn Lý). 

Hai vị đã vâng lệnh Ông Nguyễn Văn Ca, Chưởng Quản Cữu Trùng Đài-Thánh Danh An Thiên La Hán Phái, về Tân An xin phép chính quyền thành lập Thánh Thất Châu Thành Tân An và được chính quyền chấp thuận. 

Thánh Thất Châu Thành Tân An được thành lập và tọa lạc tại tư gia của ông bà, số 23 đường Nguyễn Huỳnh Đức (nay là đường Trương Công Định phường 1 Thị xã Tân An Tỉnh Long An). Lúc đó chức sắc – Đạo Hữu – Đồng Nhi – Nam Nữ trên dưới 150 người, hàng ngày thay phiên nhau trực gác u minh – hành lễ tứ thời và cầu nguyện cho quốc thới dân an.

Mỗi tháng có 2 ngày học Đạo tràng là ngày 13 và ngày 29 âm lịch, có Ban Phổ Huấn của Hội Thánh đến dự và giảng giải đạo lý cho tín đồ cũng cố đức tin an tâm tu học.

Đến năm 1955, Thánh Thất Châu Thành Tân An, nằm trong tư gia của ông Lê Văn Nguyên trong diện phải di dời làm cầu đúc Tân An. Cùng lúc đó có ông Trần Văn Dưỡng, thọ thiên ân chức Giáo Hữu, có tâm nguyện với đạo rất lớn, đã sẵn lòng dâng hiến 1.478,8 m­­­2 đất (tọa lạc tại ấp 4 Xã Bình Tâm) để di dời Thánh Thất Châu Thành Tân An về Xã Bình Tâm và tiến hành xây cất bằng cột cây, mái ngói, vách, bồ, nền đất. Đến năm 1956 mới hoàn thành, từ đó họ đạo chính thức chuyển về hành lễ tứ thời – học đạo tràng y như quy định trước đây. 

Ông Trần Văn Dưỡng, thân sinh của anh Trần Quang Khánh, thọ Thiên Ân Tây Thiên Sư – trong Ban Thập Ngũ Linh Đăng của Hội Thánh (nhiệm kỳ I- 2000 – 2005, hiện nay ông Khánh đã an dưỡng).

Thời gian 1970 – 1975 do tình hình an ninh trong khu vực bất ổn, tín đồ đi về Thánh Thất chầu lễ gặp rất nhiều khó khăn hơn, trong họ đạo thưa thớt dần, cho nên việc học tập trao đổi giáo lý của họ đạo với Ban Phổ Huấn Hội Thánh chỉ còn mỗi tháng có 1 lần là vào ngày 13 âm lịch, còn ngày 29 âm lịch thì đạo tràng mở tại nhà ông Nguyễn Văn Vân

Thánh-Thất Bình-Tâm được hình thành trải qua ba giai đoạn, có rất nhiều sự đóng góp công sức-tiền của, đầy râm huyết của các vị tiền nhân trong Họ Đạo Bình-Tâm và sự tiếp nối sau nầy của toàn thể họ đạo như sau: 

Năm 1949, do theo tâm nguyện chung của tín đồ khóm đạo Tân-An và các vùng phụ cận, muốn có một ngôi thờ phượng Đức Chí-Tôn để hành lễ tu học đặng sửa mình. Trong lúc đó có ông Lê-Văn-Nguyên, thọ Thiên-Ân chức Phối-Sư phái Ngọc và vợ là bà Trần Thị Hường, quãn thọ Thiên-Ân chức Phối-Sư cung Diêu, hành đạo tại Tòa-Thánh Định-Tường (nay là Tòa-Thánh Chơn-Lý). 

Hai vị đã vâng lệnh Ông Nguyễn Văn Ca, Chưởng- Quản Cữu-Trùng-Đài-Thánh-Danh An-Thiên-La-Hán-Phái, về Tân-An xin phép chính quyền thành lập Thánh-Thất Châu-Thành Tân-An và được chính quyền chấp thuận. 

Thánh-Thất Châu-Thành Tân-An được thành lập và tọa lạc tại tư gia của ông bà, số 23 đường Nguyễn Huỳnh Đức (nay là đường Trương Công Định phường 1 Thị-xã Tân-An Tỉnh Long-An). Lúc đó chức sắc – Đạo Hữu – Đồng Nhi – Nam Nữ trên dưới 150 người, hàng ngày thay phiên nhau trực gác u minh – hành lễ tứ thời và cầu nguyện cho quốc thới dân an.Mỗi tháng có 2 ngày học Đạo tràng là ngày 13 và ngày 29 âm-lịch, có Ban Phổ-Huấn của Hội-Thánh đến dự và giảng-giải đạo-lý cho tín-đồ cũng-cố đức-tin an tâm tu-học.


Đến năm 1955, Thánh-Thất Châu-Thành Tân-An, nằm trong tư gia của ông Lê Văn Nguyên trong diện phải di dời làm cầu đúc Tân-An. Cùng lúc đó có ông Trần Văn Dưỡng, thọ thiên ân chức Giáo-Hữu, có tâm nguyện với đạo rất lớn, đã sẵn lòng dâng hiến 1.478,8 m­­­2 đất (tọa lạc tại ấp 4 Xã Bình-Tâm) để di dời Thánh-Thất Châu-Thành Tân-An về Xã Bình-Tâm và tiến hành xây cất bằng cột cây, mái ngói, vách, bồ, nền đất. Đến năm 1956 mới hoàn thành, từ đó họ đạo chính thức chuyển về hành lễ tứ thời– học đạo-tràng y như quy định trước đây. 

Ông Trần Văn Dưỡng, thân sinh của anh Trần Quang Khánh, thọ Thiên-Ân Tây Thiên-Sư – trong Ban Thập-Ngũ Linh-Đăng của Hội-Thánh (nhiệm kỳ I 2000 – 2005, hiện nay ông Khánh đã an dưỡng). 

Thời gian 1970 – 1975 do tình hình an ninh trong khu vực bất ổn, tín đồ đi về Thánh Thất chầu lễ gặp rất nhiều khó khăn hơn, trong họ đạo thưa thớt dần, cho nên việc học tập trao đổi giáo-lý của họ đạo với Ban Phổ-Huấn Hội-Thánh chỉ còn mỗi tháng có 1 lần là vào ngày 13 âm lịch, còn ngày 29 âm lịch thì đạo tràng mở tại nhà ông Nguyễn Văn Vân (Thượng Đầu Sư, tọa lạc tại Xã-Lợi Bình-Nhơn và sau nầy ông lãnh trọng trách Quyền Chưởng-Quản Củu-Trùng Đài – đã quy liễu) là thân sinh của ông Nguyễn Văn Trầm thọ Thiên-Ân chức Chánh Phối Sư – Quyền Thái Đầu Sư ở Hội Thánh, kiêm nhiệm Trưởng Ban Cai Quản Thánh Thất Bình Tâm, nhiệm kỳ 2 (2005 – 2010). 

Từ ngày 30 tháng 4 năm 1975, đất nước được hoàn toàn giải phóng, trong thời gian này việc Lễ bái Đức Chí-Tôn tại Thánh-Thất do ông Trần Văn Dưỡng và bà Tống Thị Định cùng các con thường trực hành lễ, còn các ngày Đàn-Lễ tín đồ về đông hơn. 

Hiện tại cơ sở vật chất của Thánh-Thất xuống cấp trầm trọng, chỉ còn tại Bữu Điện nơi thờ Đức Chí- Tôn là không bị hư dột. Trước tình cảnh trên, bổn-đạo họp bàn và đi đến thống nhất sửa chửa lại Thánh Thất. 

Vào năm 1992, được sự giúp đỡ tận tình và cho phép của các cấp chính quyền địa phương, cũng như lãnh đạo Hội-Thánh, bổn-đạo Thánh-Thất tiến hành sửa chữa cùng sự giúp đỡ của gia đình ông Xã Son (ngụ tại phường 3, làm ruộng gần Thánh-Thất). Gia đìnhông mặc dù không theo đạo nhưng với tấm lòng chân thành mộ đạo, gia đình ông Son đã góp sức với ông Bùi Văn Tiền (thọ Thiên-Ân Chánh Phối-Sư–Tứ-Bữu ở Thánh-Thất Tân Lập – Mộc Hóa) – ông Đỗ Văn Lịch (thọ Thiên-Ân Chánh Phối Sư-Tứ Bữu ở Khánh Hậu – Long An) cùng ông bà Giáo Sư Liên Sen Hương ở phường 1 Thị xã Tân An Tỉnh Long An). Thánh Thất được thay lại cột cây, xây lại vách và lót nền phần Chánh Điện được khang trang hơn (nhưng hiện tại Thánh Thất chưa có Đông Lang–Tây Lang). 

Bổn-đạo đề cử ông Đỗ Văn Lịch làm Chánh Hội-Trưởng Thánh-Thất, với sự góp sức của toàn thể tín đồ trong họ đạo Bình Tâm – Khánh Hậu – Lợi Bình Nhơn – Bình Lãng – phường 3 Thị xã Tân An, nên Thánh Thất Bình Tâm mỗi ngày thêm sung túc và phát triển. Ban Cai Quản cùng bàn bạc với bổn đạo khi có đủ điều kiện thuận lợi sẽ xin phép Hội Thánh tiếp tục sửa chữa và nâng cấp Thánh Thất để có đủ Đông Lang – Tây Lang cho đúng quy cách của một Thánh-Thất Cao-Đài Chơn-Lý. 

Đến năm 2000. Họ Đạo Thánh-Thất Bình-Tâm , được sự giúp đỡ và cho phép của Ủy Ban Nhân Dân – Ban và Ban-Tôn-Giáo Tỉnh Long-An, cho tổ chức Đại Hội Đại Biểu Nhơn-Sanh suy cử Ban Cai Quản Nghi Lễ nhiệm kỳ 1 (2000 – 2005) và đã được Ban Tôn-Giáo Tỉnh Long-An, công nhận tại công văn số 79/ CV- TG ngày 26/06/2000. 

Thánh-Thất được sửa chữa năm 1992 đến nay, cột – kèo bằng gổ đã bị mối ăn hư hoại. Được sự đồng thuận của Ban Thập Ngũ-Linh-Đăng- Thường Trực Hội-Đồng Chưởng-Quản Hội-Thánh, với sự giúp đỡ tận tình và cho phép của quí chính-quyền các cấp Tỉnh Long-An.Ngày 02 tháng 12 năm 2000, họ đạo Thánh-Thất Bình-Tâm tiến hành sửa chữa và nâng cấp Thánh-Thất, thay thế cột – kèo bằng bê tong cốt thép, vách tường – mái ngói – lót nền bằng gạch men, làm mới Đông Lang thờ Tứ Thánh.

Ngày 15 tháng 11 năm 2001, làm tiếp Tây Lang – thờ Đức Cữu Cung Nương Nương .

Kính cùng quí vị.

Để thống nhất mô hình xây dựng Thánh-Thất theo phiêu bản hình thể của Tòa-Thánh Chơn-Lý (Tiền-Giang) Ban Cai Quản cùng họ đạo Thánh-Thất Bình-Tâm một lần nữa cùng chung vai đấu cật đóng góp kinh phí nhiều ít tùy lòng đạo tâm vô tận của toàn họ đạo và tùy theo gia cảnh của mỗi tín đồ. Với sự hỗ trợ chân tình của ông Lê Văn Hậu – Bà Lê Thị Ngân – Chị Lê Ngọc Xuân, đều là con cháu của ông cố Phối Sư Tứ Bữu Ngọc Nguyên Thanh (Lê Văn Nguyên) và bà cố Phối Sư Diêu Hường Hương (Trần Thị Hường Quân. Tự là 7 Hường) là người hiến đất xây dựng Thánh-Thất Châu-Thành–Tân-An trước đây. Đến cuối năm 2007 công việc tạo tác lại chánh điện đã hoàn thành. Thánh-Thất đã đúng theo khuôn mẫu và được Hội-Thánh nhất trí cho phép Bổn-Đạo Thánh-Thất Bình-Tâm làm lễ Lạc-Thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2007.

Kính thưa quí vị:

Nhìn lại quá trình hình thành Thánh-Thất Bình-Tâm, trải qua một lần di dời, ba lần sửa chữa và nâng cấp Thánh-Thất, quả là một điều rất khó khăn, nhưng với lòng đạo tâm vô tận, đức tin thường–thiệt vững bền tín ngưỡng tâm linh cao tột của Bổn-đạo Thánh-Thất Bình-Tâm. Nên các sự khó khăn cũng đều vượt qua. Nơi Thờ Phượng Đức-Chí-Tôn. Hôm nay đã khang trang hoành tráng đó là nhờ giàu lòng đạo tâm, giàu lòng công quả. Đức-Chí-Tôn có dạy:

Công quả là giúp của công
Tùy theo gia đạo một lòng chẳng nao.

Ngày hôm nay, Thánh-Thất Bình-Tâm đã hoàn thành, khuôn viên thờ tự rộng rãi, sạch đẹp, có đủ đền đài, nơi thờ tự ĐCT thật khang trang nhơn sanh thỏa lòng chiêm ngưỡng.

Có được thành tựu như ngày hôm nay, một phần lớn nhờ lòng đạo tâm vô tận của tín đồ họ đạo Bình Tâm – quí vị mạnh thường quân, cùng sự hướng dẫn của Hội Thánh cũng như sự quan tâm giúp đỡ của quí chính quyền địa phương các cấp. Họ Đạo Bình Tâm, chân thành ghi ơn toàn thể quí vị đã tận tình giúp đỡ và hứa sẽ giữ gìn cơ ngơi này bền vững lâu dài và hàng ngày luôn vang dậy tiếng chày kinh, khói hương bất tuyệt, để cầu nguyện cho Quốc-Thới Dân-An, Phong-điều Võ-Thuận.

Chúng tôi, Họ Đạo Thánh-Thất Bình-Tâm nguyện đem Công-Đức này hồi hướng về cho tất cả chúng sanh và cửu huyền thất tổ của những Đạo-Tâm đã đóng góp công, của để xây dựng hoàn thành Thánh-Thất Bình-Tâm này, được ơn trên cứu rỗi tránh khỏi luân hồi tu hành đạt quả.

Kính chào Đạo Đức.

"Đầu cúi lạy Cao-Đài Ngọc-Đế
Ban ân lành cứu tế sanh linh
Chúc câu cọng hưởng Thái-Bình
Dưới trên hòa thuận thảy nhìn một cha."

Thay mặt Thánh Thất Bình Tâm
Trưởng Ban Cai Quản.Q.Thái Đầu Sư
            Thái TRẦM Thanh