Bổn Đạo Thánh Thất Bình Nhâm xin giới thiệu các hình ảnh về Lễ ra mắt Ban Cai Quản nhiệm kỳ III (2010-2015) và Lễ Truy niệm Linh Vị Hiền Nhân (01.8.Tân Mão 2011):