Bổn Đạo Thánh Thất Phú Cường xin giới thiệu các hình ảnh về Lễ Kỷ niệm ngày Lạc thành Thánh Thất lần thứ 55 (01.6.Tân Mão 2011):