Bổn Đạo Tiểu Tòa Thánh An Thái (Bình Định) xin trân trọng giới thiệu video về: Lễ Chu niên Tiểu Tòa Thánh An Thái lần thứ 46, Lễ Truy niệm Linh Vị Hiền Nhân (Cố Quyền Đầu Sư Ngọc-DIÊU-Thanh (thế danh: Trương Ngọc Diêu), Cố Nữ Đầu Sư - Phổ Đà Viện Phó Diêu-KIỀU-Hương (thế danh: Thái Thị Kiều), ...) và khánh thành Văn phòng Ngũ Hành Tòa vào ngày 14 tháng 2 năm Quí Mùi (16-3-2003)

Video 1:
Video 2:
Video 3:
Video 4:
Video 5: