Hội Thánh Cao Đài Chơn Lý
Trang chủ
Thông báo
Thư Ngỏ Trùng Tu Vạn Linh Đài Tòa Thánh Định Tường ( Tiền Giang)
Tháng 12 năm 2018
5
Thứ Tư
Tháng 10
29
Năm Mậu Tuất
Tháng Quý Hợi
Ngày Tân Mùi
Giờ hoàng đạoDần, Mão, Tỵ, Thân, Tuất, Hợi

Thư Ngỏ Trùng Tu Vạn Linh Đài Tòa Thánh Định Tường ( Tiền Giang)